Arsip Tag: geguritan

Geguritan (1)

Ora krasa wis sawetara,
ngalang ngetutke lakuning lintang.
Nggadhang-nggadhang, ono ngendi dununge pepadhang.
Peteng iki isih ndhedhet,
Gawe lakumu, uga lakuku, kesrimpet srimpet,
Mbulet lan mbundhet koyo benang ruwet.

Tansah setya tuhu ngetutke lakumu.

Sanajan raga ora nyawiji karo sukma.
Raga ringkih, tanpa daya, sukma sugih budi daya.
Tetep setya tuhu.

Upama lintang iku panje rino, tuntunen aku menyang dalan kang padhang.
Upama lintang iku panjer enjing, tuntunen aku duwe budi kang wening.